Wniosek o wydanie zaświadczenia (podatnik podatków lokalnych)

Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego czy wnioskodawca jest/nie jest podatnikiem podatków lokalnych.

Kogo dotyczy

Obywateli.

Czas realizacji

Do 7 dni.

Wymagane dokumenty

Wniosek o zaświadczenie czy wnioskodawca jest podatnikiem podatków lokalnych.
Poświadczenie dokonania opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej).

Opłaty

17 zł
lub
w przypadkach określonych w ustawie z dnia 26 listopada 2006r. (tj. Dz. U. 2018, poz.1044), wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej lub jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800)

Dodatkowe informacje

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotyczy złożenia wniosku o uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego czy wnioskodawca jest/nie jest podatnikiem podatków lokalnych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800)
jest obligatoryjne.

E-formularz

© 2024 Urząd Miejski w Radomiu
aplikacja: 1.4.2.0
baza: 1.4.2.2
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij