Zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach (imprezie) organizowanych przez ŁAŹNIĘ - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galerię

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach (imprezie) organizowanych przez ŁAŹNIĘ - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galerię

Kogo dotyczy

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach (imprezie) organizowanych przez ŁAŹNIĘ - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galerię

Czas realizacji

Niezwłocznie

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie uczestnictwa

Opłaty

Brak opłaty

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U. z 2017r, poz. 862 z późn. zm.

Dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ŁAŹNIA - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria z siedzibą: 26-600 Radom, ul. Stefana Żeromskiego 56.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia zajęć, promocji działalności placówki w przestrzeni publicznej - na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: ŁAŹNIA - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów do jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, usunięcia.
6) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Pani/Pana dane nie będą profilowane.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże nie podanie danych spowoduje brak możliwości uczestnictwa w zajęciach (imprezie).

E-formularz

© 2021 Urząd Miejski w Radomiu
aplikacja: 1.4.1.0
baza: 1.4.1.1
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij