Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy miasta Radomia.

Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Radomia.

Czas realizacji

7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy miasta Radomia.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
4. W przypadku działania przez pełnomocnika pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty należnej opłaty skarbowej z tytułu złożenia pełnomocnictwa.

Opłaty

50,00 zł opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
17,00 zł opłata skarbowa z tytułu złożenia pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Art. 9b, 9c, 9d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 1439)

Dodatkowe informacje

W związku z podpisaniem wniosku przez pełnomocnika informuje się, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016):
1) Administratorem danych osobowych pełnomocnika jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6) Pełnomocnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z Art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1439)

E-formularz

© 2021 Urząd Miejski w Radomiu
aplikacja: 1.4.0.0
baza: 1.3.9
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij