Podatki i opłaty
Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu podatkowego informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu podatkowego deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości.
Usługa umożliwia wysłanie wniosku o zmianę adresu do korespondencji lub zamieszkania.
Usługa umożliwia osobie, która złożyła wniosek, udostępnienie informacji o zobowiązaniach wobec Gminy Miasta Radomia
Usługa umożliwia złożenie do organu podatkowego wniosku o zwrot opłaty skarbowej.
Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu podatkowego deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych.
Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu podatkowego deklaracji w sprawie podatku rolnego
Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego czy wnioskodawca jest/nie jest podatnikiem podatków lokalnych.
Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu podatkowego informacji w sprawie podatku rolnego.
Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu podatkowego zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na warunkach określonych Uchwałą Nr 752/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014r.
Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu podatkowego deklaracji w sprawie podatku leśnego.
uzupełnienie wniosku o ulgę podatkową
Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu podatkowego rezygnacji z wydłużonego okresu zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego pomoc de minimis na warunkach określonych Uchwałą nr 170/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r.
Usługa umożliwia złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu podatkowego informacji w sprawie podatku leśnego.
Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu podatkowego zawiadomienia o tym czy przedsiębiorca spełnił czy nie spełnił warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego pomoc regionalną na warunkach określonych Uchwałą nr 170/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r.
© 2019 Urząd Miejski w Radomiu
aplikacja: 1.3.90.1422
baza: 1.3.9
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij